Torenvalken kraken steeds vaker een kerkuilenkast

De eerste controle van de nestkasten voor de torenvalken zit er op. Hieruit is gebleken dat er geen verbetering te zien was vergeleken met vorig jaar, wat al geen goed jaar was. Toch zijn er zeven kasten bezet met maximaal vijf eieren. In slechts één nestkast waren kleine jongen aanwezig. Bij een nestkast voor kerkuilen aan de Zomerdijk was dit jaar een paartje kerkuilen aanwezig. Tot op een zeker moment nam echter een paartje torenvalken de kast in bezit. Steeds vaker treffen wij nu torenvalken aan in een kerkuilenkast. Ook in Koekange broeden nu al enkele jaren torenvalken in een kerkuilenkast. Voor zover wij nu weten hebben wij in ons werkgebied 3 kerkuilenkasten bezet door torenvalken. 

Torenvalk nest