04-06-2014 Torenvalken.

Op 4 juni werd het tijd om de jonge torenvalken van een ring te voorzien. Bij o.a. de familie Schiphorst had een paartje torenvalken een in een boom geplaatste melkbus als broedplaats gekozen. De vijf aanwezige jongen waren zo groot geworden dat het geen optie meer was om ze op een later tijdstip te ringen. Wanneer de jongen enigszins de vliegkunst machtig zijn (of denken dat ze vliegen kunnen), bestaat de kans dat één of meerdere jongen bij het controleren van de nestplaats deze vroegtijdig verlaten met als gevolg dat ze landen op een plaats die voor hun welzijn niet aan te raden is. Om dit te voorkomen is het zinvol om de jonge valkjes in een vroeger stadium van een ring te voorzien, zodat het vroegtijdig verlaten van hun nestplaats voorkomen wordt. Evenals de uilen doen de torenvalken het dit jaar goed. Ook van de omliggende vogelwerkgroepen hebben wij vernomen dat in de nesten een fors aantal jongen voorkomen.

040614torenvalk