09-06-2012 Visdiefjes in HasseltĀ 

Dycore.

Door omstandigheden bij het bedrijf Dycore in Hasselt waren wij vorig jaar twee weken te laat voor het tellen van het aantal broedparen. Doordat er dan talloze jongen rondlopen valt het moeilijk om een nauwkeurige telling te verrichten. Dit jaar hebben wij afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan het dak van dit bedrijf. De meeste visdiefjes broeden nog. In enkele nesten stonden de eieren op uitkomen en zelfs liepen er al enkele jongen rond. Deze waren niet ouder dan twee of drie dagen. In totaal broeden of hebben er 37 paren gebroed op het dak.

Ridderinkhof.

Op het dak van de oude loods tegenover het bedrijf Ridderinkhof was het een drukte van belang. Door de zeer slechte staat van het dak is het echter niet meer betrouwbaar dit dak te betreden. Om een nauwkeurige telling van de broedende visdiefjes te verkrijgen moest er dus naar een oplossing gezocht worden. Het geval is dat het bedrijfspand aan de overkant van de weg hoger is dan de oude loods. Door toestemming te verkrijgen dit dak te betreden hebben wij op deze manier een vrij nauwkeurige telling kunnen verrichten. Doordat wij op het naburige dak toch een verstorende factor waren vloog de hele kolonie de lucht in. Echter door de lage temperaturen en de drang om te broeden zaten de vogels al gauw weer op hun nesten. Wij telden maar liefst 140 broedende visdiefjes. Ook zaten er 8 kokmeeuwen te broeden. Verder liep er nog een scholekster met twee jongen. En dan te bedenken dat het dak ongeveer 1000 vierkante meter is.

Visdiefjes in Meppel en Bodelaeke.

Ook in Meppel zijn de visdiefjes op daken van twee bedrijven geteld. Vorig jaar hadden wij 9 broedgevallen, dit jaar was dit toegenomen tot 11 broedparen. Deze zijn wat later begonnen met de eileg zodat wij hier op zijn vroegst begin volgende week de eerste jongen kunnen rondlopen. Ook op het bouwterrein van Bodelaeke hebben wij 5 broedparen. Ook hier geldt hetzelfde als in Meppel, namelijk dat ook hier op zijn vroegst volgende week de eerste jongen aanwezig zijn.

Jonge_Visdiefjes

Jonge Visdiefjes