30-06-2014 Visdiefjes Zwolle.

Onlangs is er een bezoek gebracht aan het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Op het dak van dit enorme pand broeden al jaren visdiefjes. Deze kolonie wordt al 25 jaar bijgehouden door Gerrit Gerritsen. Daar wij ook al jaren de visdiefjes bijhouden op daken in deze regio, leek het ons verstandig om ook eens bij iemand anders in de keuken te kijken. Een afspraak was met Gerrit was gauw gemaakt. Bij het bedrijf aangekomen viel het ons op dat er enorme aantallen visdiefjes en kokmeeuwen rondvlogen. Volgens Gerrit broedden de visdiefjes voorheen op het gehele dak. Door de vestiging van honderden kokmeeuwen zag je een verschuiving van de kolonie visdiefjes. Deze zaten nu op een lager gelegen dak van dit pand. Ze zijn dus als het ware naar de buitenkant verdreven. Wat wel bijzonder was dat ook minimaal een paartje kleine plevier het dak had uitgekozen als broedplaats. Dit zal ongetwijfeld wel vaker voorkomen maar voor ons was dit een nieuwe ervaring, omdat in onze regio wij de kleine plevier nog niet op een dak hebben aangetroffen.

300614ringenvisd  300614jongevisd