20-04-2017 Visdiefjes, mantelmeeuwen en zilvermeeuwen

Momenteel kijken wij halsreikend uit naar de komst van de visdiefjes. Begin volgende maand zullen de eerste te zien zijn in onze omgeving. Wij zullen ook dit jaar weer de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mantel- en zilvermeeuwen zijn reeds aanwezig in Meppel. Vorig jaar vlogen er een paar jonge mantelmeeuwen rond, maar de exacte broedplaats is ons onbekend. Ongetwijfeld hebben ze genesteld op één van de daken, welke voorzien is van grind. Dit seizoen zullen wij meer aandacht schenken aan evt. broedplaatsen van deze grote meeuwen. Een inventarisatie van grinddaken op de vooral industrieterreinen is in eerste instantie een vereiste. Over het algemeen treffen wij grinddaken aan op verouderde bebouwing. Op nieuwbouw wordt geen grind meer toegepast en zal dus in de toekomst geen broedgelegenheid meer kunnen bieden voor mantel- en zilvermeeuw, visdiefjes, scholekster en kleine plevieren.

200417NestKlMantel