16-06-2018 Visdiefjes
De aantallen broedende visdiefjes nemen in Meppel toe. Op 17 april werden de eerste vogels waargenomen. In het begin van mei konden wij genieten van spectaculaire baltsvluchten van deze sierlijke vogels. Vanaf deze tijd zagen wij ze ook steeds meer boven hun toekomstige broedplaatsen vliegen, namelijk enkele platte daken die voorzien zijn van grind. Half mei troffen wij de eerste nesten aan. Vanaf die tijd kregen wij het ook drukker met het registreren van de aantallen nesten. Elke week breidde de kolonie zich uit. Het tellen van de nesten was nog een eenvoudige zaak, maar op 6 juni werd het moeilijker om gegevens op een juiste manier te verwerken. De eerste jongen liepen nu rond. Daar deze kleine jongen nauwelijks opvallen tussen het grind, is het opletten wanneer je het dak betreedt. Vanaf 13 juni zijn wij begonnen met het ringen van de eerste jongen. Tijdens deze sessie werden 35 jongen geringd. Daar er diverse pas geboren jongen aanwezig waren en de temperatuur niet erg hoog was zijn wij gestopt met het ringwerk.
Verder troffen wij ook enkele kleine jongen aan die de hoge temperaturen van de afgelopen weken niet overleefd hadden. Ook werden nog weer nieuwe nesten gevonden. Aan de andere kant werden er geen broedparen meer aangetroffen op twee daken. Ons vermoeden is dat ze zich clusteren in één kolonie in Meppel . Wij schatten nu dat er ruim 80 broedparen op één dak aanwezig zijn.

160618visdiefjes