05-05-2016 Visdiefjes 2016

Vanmorgen (5 mei) hebben wij de eerste visdiefjes waargenomen boven de daken, waar ze de voorgaande jaren hebben gebroed, in Meppel. Het zal niet al te lang meer duren voordat ze nu overgaan tot de eileg. Vorig jaar hebben wij op 20 mei de eerste controle uitgevoerd. Dit jaar zal dit ook rond deze datum zijn. Zeer benieuwd zijn wij of de kleine kolonies (ze broeden immers op drie verschillende daken) vast kunnen houden en dat de aantallen stabiel blijven.
Ook de kleine mantelmeeuw liet zich zien. De vraag is echter waar hij dit jaar broedt of zal gaan broeden. Nog een paar weken wachten en dan zijn deze vragen opgelost.

050516visdiefje

Nest visdiefjes