09-06-2017 Visdiefjes

Momenteel komen de eieren van de visdiefjes uit. De eerste jongen lopen nu op de daken rond van de drie kleine kolonies in Meppel. Zoals het nu lijkt is er een kleine stijging van het aantal broedparen in deze gemeente. Wij weten nog niet hoe de kolonie in Zwolle zich heeft ontwikkeld. Hier broeden ze op het dak van het distributiecentrum van Nederlands grootste kruidenier. Verder komen er in onze omgeving, voor zover wij nu weten, geen kolonies voor. Wel kan het zijn dat hier en daar een enkel visdiefje broedt. Maar dit zijn geen aantallen van betekenis. Nu het weer is omgeslagen lijkt de overlevingskansen van de jongen duidelijk te zijn toegenomen. Zeer warme dagen veroorzaakt veel sterfte onder de jongen. Door het ontbreken van begroeiing zijn er geen of nauwelijks plaatsen, waar de jongen in de schaduw kunnen kruipen en verkoeling zoeken. Over enkele weken kunnen wij de balans opmaken. Wij houden u op de hoogte.

 090617visdiefjes