06-07-2017 Visdiefjes

Het seizoen van de visdiefjes loopt op zijn eind. De eerste jongen zijn nu vliegvlug geworden. Op 5 juli hebben wij nog een bezoek gebracht aan de grootste kolonie in deze regio. Ongeveer 25 jongen zijn nog aanwezig. De twee weken hiervoor zijn 70 jongen van een ring voorzien. Dus 45 jongen hebben de kolonie verlaten en vliegen nu rond. Toch troffen wij ook nog een paar nesten met eieren aan. Wij weten niet of dit late legsels zijn of dat het vervolglegsels (eerste legsel mislukt?) zijn. Over twee weken doen wij de laatste controle en kunnen wij de balans opmaken. Zoals het er nu uitziet, hebben wij een toename van het aantal broedparen in Meppel. Bij Aarnink waren er minder broedgevallen en bij de Kaap iets meer. Bij de Wabco troffen wij dit jaar voor het eerst 4 broedparen aan. Op het dak van de BCM is het aantal broedparen nagenoeg gelijk gebleven.

060717Visdiefjes ringen

 

 

 

 

 

Achteraf hebben de dagen met de tropische temperaturen in de maand juni niet tot gevolg gehad dat er veel jonge visdiefjes zijn gestorven. Wij hebben ongeveer 10 dode jongen geteld, maar dit aantal kan nog iets hoger zijn omdat de kleine jongen niet opvallen tussen het grind. Meestal zijn het jongen die net geboren of slechts enkele dagen oud zijn. Deze hebben waarschijnlijk de meeste moeite om hoge temperaturen te overleven. 
In Zwolle op het dak van het distributiecentrum van Albert Heyn bevinden zich dit jaar ongeveer 25 broedparen visdiefjes, een grote afname in vergelijking met de voorgaande jaren. De kolonie kokmeeuwen is hier echter gegroeid naar maar liefst 1300 broedparen (info G. Gerritsen). In de Vreugderijkerwaard hebben dit seizoen rond de 100 paren visdiefjes gebroed.  Kortom zijn er nog al wat verschuivingen in de kolonies visdiefjes en hun aantallen in deze omgeving.