28-06-2021 Visdiefjes

Het aantal broedparen van de visdiefjes komt nu een beetje in de buurt van de voorgaande jaren. Wij denken nu dat de oorzaak gezocht moet worden in de bij de geschiktheid van het platte grinddak, waarop ze broeden. Tijdens de eerste controle bleek dat op het dak door de overvloedige regenval veel water lag. De visdiefjes hadden nu hun eieren op de droogste plaatsen gelegd en sommige hadden er een verhoogd bouwwerk van gemaakt. Dit was voor ons ook de eerste keer dat wij dit fenomeen zagen. Nu is het dak veel droger geworden en opvallend is dan ook dat op tal van andere plaatsen visdiefjes begonnen zijn met de eileg. Bijzonder is dat wij tijdens een controle een nestje met vier eieren (drie is normaal) aantroffen. Nog groter was onze verbazing dat de week erna er vijf in het nestje lagen. Nu komt het wel vaker voor bij o.a. weidevogels, dat er nesten gevonden worden met meer eieren dan wat normaal is, maar van een visdief hadden wij dit nog niet eerder waargenomen.
Op een andere locatie worden nu ook een paar visdiefjes waargenomen. Binnenkort zal ook dit dak bezocht worden om te kijken om hoeveel broedparen het gaat.