12-05-2021 Visdiefjes

Met de visdiefjes wilde het in eerste instantie niet vlotten. Eind april waren er al enkele op het dak van het gebouw, waar ze altijd broeden, te zien. Door de slechte weersomstandigheden zat er geen schot in de ontwikkelingen van de kolonie en waren ze zelfs weer een tijdje afwezig. Op 5 mei vlogen er een twintigtal rond boven het dak en wij denken dat de aantallen nu wel zullen groeien. De voorgaande jaren brachten wij rond de tweede week van mei al een bezoek aan de kolonie en troffen wij de eerste eieren aan. Daar is dit seizoen nog geen sprake van. Ze zijn beduidend later. Wij verwachten nu dat de eerste eieren nu vanaf de derde week van mei gelegd zullen worden. Dit zal ook te maken hebben met de watertemperatuur. Kleine visjes, die als prooi dienen voor de jongen, zijn op dit moment nog niet te vangen en dat kan dus ook een reden zijn dat ze later in het seizoen beginnen met de eileg in Meppel.