23-05-2020 Visdiefjes

De grootste kolonie in Meppel ontwikkeld zich in lijn met de voorgaande jaren. Op 11 mei troffen wij de eerste 12 nesten aan, op 20 mei was het aantal nesten gegroeid naar 39. Vorig jaar hadden wij 85 broedparen. Wij zullen, als het aantal broedparen gelijk is als vorig jaar, de komende weken nog een toename moeten krijgen van het aantal broedende visdiefjes.
Op een ander dak kwamen ook visdiefjes voor. Tijdens een bezoek troffen wij hier een nest van de scholekster, kleine plevier en de nesten van 3 visdiefjes aan.Twee visdiefjes hadden hun nest op anderhalve meter van het scholeksternest gemaakt. Op deze manier zijn ze wat veiliger voor vliegende predatoren zoals kraaien.

230520EierenVisdiefje1     230520EierenVisdiefje2