28-05-2015 Visdiefjes

Het wilde dit jaar maar niet lukken met de visdiefjes. Uit informatie uit onze kustprovincies bleek, dat de visdiefjes daar al een tijdje zaten te broeden en dat er bij ons op de bekende broedlocaties nog geen visdiefje te bekennen was. Nu hebben wij in onze omgeving een koude periode gehad met veel te lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Dit heeft tot gevolg dat de watertemperatuur laag is. Vissen zijn nog niet aan het kuitschieten. Dit heeft natuurlijk ook tot gevolg dat de bulk aan kleine visjes later aanwezig is. Dit zijn de prooien voor jonge visdiefjes. In de kustprovincies waren de weersomstandigheden wat gematigder, iets minder koude nachten etc.. Dit zal ongetwijfeld ook tot gevolg hebben dat de watertemperatuur iets hoger is dan in onze omgeving. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor dat de visdiefjes in de kuststreken iets eerder zijn begonnen aan het broedseizoen.
De twee bekende kolonies in Hasselt zijn ter ziele. Onze vraag was dan ook waar de visdiefjes naar toe zouden gaan om te broeden. Vertrekken ze helemaal uit deze omgeving of zoeken ze naar andere broedlocaties. Op 22 mei zagen wij enkele visdiefjes rondvliegen boven de beide broedlocaties in Meppel. Wij kregen ook een melding van een nieuwe locatie. Hier hadden voor zover wij weten nog niet eerder visdiefjes gebroed. Tijdens een bezoek aan de daken bleek dat een enkel nestje aanwezig waren met een paar eieren. Dus het broedseizoen moest in Meppel nog beginnen. Dit is later dan vorig jaar. Vorig jaar konden de meeste jongen eind juni al vliegen. Zoals het zich nu laat aanzien, zal dit zeker half juli worden.
Een bijzondere waarneming was, dat de kleine mantelmeeuw evenals vorig jaar ook weer in de buurt werd waargenomen. Op een zeker moment zagen wij drie exemplaren. Nog maar even afwachten wat deze grote meeuwen gaan doen.

280515NestVisdief