23-05-2020 Dakbroeders

Deze week hebben wij een bezoek gebracht aan enkele bedrijfspanden waarvan de daken voorzien waren van grind. Al jaren controleren wij deze daken op broedende vogels. Op de daken zijn de eieren en jonge vogels gevrijwaard van predatoren zoals de vos en meestal ook steenmarter. Het broedsucces van deze vogels is hoger dan op de reguliere broedplaatsen zoals bouw- en grasland. Scholeksters kunnen soms van hun nest mooie bouwwerken maken (zie foto).

.230520Dakbroeders