12-07-2014 Visdiefjes bedreigd

De toekomst voor de visdiefjes in deze regio ziet er niet goed uit. Deze sierlijke vogels tref je nu overal nog jagend aan boven de wateren,welke in onze omgeving veelvuldig voorkomen. In de wintermaanden verblijven ze ter hoogte van de evenaar in Afrika. In Meppel broedden ze de voorgaande jaren op twee daken. In Hasselt maakten ze ook gebruik van twee daken en in Zwolle is ook een broedende kolonie op een dak bekend. Deze daken, voorzien van grind, bieden voor deze vogels een veilige broedplaats. Vossen hebben geen kans om de nesten te prederen. Steenmarters, die nu overal voorkomen lukt het soms, meestal via een omweg, om toch nog wel eens op een dak te komen.

 120714visdiefje net uit ei gekomen  Visdiefje net uit ei gekomen

 Vorig jaar hadden wij voor onze jaaravond Rinus Dillerop uitgenodigd. Hij doet de laatste jaren samen met Bert Dijkstra onderzoek naar broedende scholeksters op platte daken in de gemeente Assen. Hieruit kwam naar voren dat het broedsucces van scholeksters op daken veel beter was dan op het reguliere platte land. Dit onderzoek zou je ook op het verschil van broedsucces van visdiefjes op platte daken en in hun normale biotoop in onze omgeving kunnen toepassen. Normaal zijn het bodembroeders. Langs de IJsselmeerkust benutten ze o.a. de schelpenbanken om hun nesten te maken. In Nederland is de grootste kolonie gevestigd op het eilandje de Kreupel. De schatting is nu dat er ongeveer vierduizend paren broeden. Dat is hierbij gelijk de grootste kolonie van Europa. Voedselschaarste is echter de oorzaak dat op dit eilandje te weinig jongen vliegvlug worden. Rond tien procent van de Nederlandse visdiefjes broeden op daken. Deze kolonies zijn meestal ook verder het binnenland in te vinden. Langs de kust wordt er nagenoeg niet op daken gebroed, behalve in Terneuzen. Bij het sluizencomplex broedde een kolonie maar door veranderingen bij dit complex is deze kolonie uitgeweken naar platte daken in de binnenstad. 

Bijzonder is te noemen dat wij in onze omgeving enkele honderden broedende paartjes visdiefjes op daken aantreffen. Meppel heeft ook de grootste kolonie visdiefjes van de provincie Drenthe, namelijk 31 broedparen. In Hasselt en Zwolle broedden de voorgaande jaren enkele honderden visdiefjes op platte daken. Hier komt echter verandering in. Het dak in Zwolle zal vernieuwd worden en het grind zal verdwijnen, zodat de vogels hier geen nesten meer kunnen maken. In Hasselt worden beide gebouwen, waarop de visdiefjes broeden, gesloopt. Ook in Meppel hebben wij iets over bouwplannen vernomen. Al met al zal dit grote gevolgen hebben voor deze elegante vogel. Normale geschikte en veilige (onbereikbaar voor predatoren) broedplaatsen op de grond zijn niet voorhanden in onze omgeving. 

120714visdiefje bijna vliegvlug  Visdiefje bijna vliegvlug

Zoals in de media vermeld zijn in Hasselt ongeveer tweehonderd jonge visdiefjes door onverlaten doodgeslagen met een schep. Hier is natuurlijk aangifte van gedaan. Het AD, Stentor, RTV Oost en Hart van Nederland hebben aan dit bizarre voorval aandacht geschonken. Vele reacties uit heel Nederland zijn binnengekomen met opmerkingen voor straffen die, mochten de daders gepakt worden, niet goed uitpakken voor deze onverlaten (dit is zeer zacht uitgedrukt). 

120714visdiefjes parend  Parende visdiefjes  (foto René Koster)

Een kans zou zich kunnen aandienen bij het uitbaggeren van de vaargeul in het Zwarte Meer. Al enkele jaren wordt de baggerspecie niet meer afgevoerd naar elders, maar op plaatsen in de directe nabijheid gestort. Zo is ook het eilandje de Kreupel ontstaan. Er zijn plannen om dit ook in het Zwarte Meer toe te passen, zodat er een kunstmatig eiland ontstaat. Het is wel zaak om dit eiland niet te laten begroeien. Tal van vogelsoorten kunnen dan weer een broedplaats vinden op het kale eilandje, zodat wij in de toekomst ook in deze omgeving kunnen blijven genieten van o.a. het visdiefje.