Visdiefjes: minder nesten, maar groter broedsucces

Zoals al eerder vermeld hebben wij dit jaar minder broedparen visdiefjes. Dit seizoen hebben wij tot nu toe 61 nesten geteld. Voorgaande jaren hadden wij minimaal 80 nesten. Tot onze verbazing hebben de visdiefjes wel een groot broedsucces. Slechts enkele nesten zijn mislukt en tot nu toe heeft de vogelgriep geen merkbare invloed op deze kolonie. Ook het aantal vliegvlugge jongen per nest kan, zoals het zich tot nu toe laat aanzien, wel eens beter zijn dan voorgaande jaren. Door het ringen van de jonge vogels krijgen wij hier  steeds meer duidelijkheid over.