02-12-2021 Visdiefjes

Al jaren houden wij de aantallen broedende visdiefjes bij in onze directe omgeving. Jaren geleden zaten op twee daken in Hasselt visdiefjes te broeden. Op het dak van Heem beton zat een kolonie van maximaal ongeveer 70 broedparen en op de oude loods bij het bedrijf Ridderinkhof ruim 130 broedparen. Dit dak was niet betrouwbaar zodat het tellen van de aanwezige broedende visdiefjes moeilijk was. Eenmaal hebben wij toestemming gekregen om via een naburig dak van een bedrijf de aanwezige broedende visdiefjes te tellen maar een 100% nauwkeurige telling was niet mogelijk. Deze twee locaties in Hasselt bestaan niet meer omdat door het afbreken van deze locaties de nestgelegenheid was verdwenen. Vanaf die tijd zag je in onze omgeving de visdiefjes toenemen. Op het voormalige bouwterrein van Bodelaeke in Giethoorn werden nu nesten van visdiefjes aangetroffen en in een later stadium zagen wij ook de vestiging van deze sterntjes in Meppel. Ook hier verkozen ze de daken als broedterrein. In eerste instantie zagen wij de vestiging op het dak van BCM aan de Industrieweg. Twee jaar later kwamen ze op het dak van scheepswerf de Kaap voor en weer een jaar later op het dak van Wabco en Dengerink. Nu broeden ze alleen nog op de daken van Dengerink en de Kaap. Wel zagen wij de laatste jaren een toename van het aantal broedparen. Een uitvoerig verslag is te lezen in de jaarverslagen van onze vogelwerkgroep. Landelijk gezien gaat het met de visdiefjes niet goed. Een jaarlijkse afname van < 5% (SOVON) is aan de orde.

021221grafiekvisdief

Op het vaste land lijkt predatie een rol te spelen wat leidt tot een afname van het aantal broedparen.
Op de daken in Meppel speelt predatie nauwelijks. Wel zie je aan het begin van het seizoen vooral kraaien verwoede pogingen doen om een eitje te bemachtigen. Maar naarmate het aantal broedparen toenemen wordt de kans van slagen voor de kraaien steeds minder. Wel moeten de visdiefjes, vooral wanneer de eerste jongen uit het ei zijn gekropen, alert zijn omdat vooral kleine mantelmeeuwen de kolonie nauwlettend in de gaten houden.