05-06-2019 Visdiefjes
In mei zijn wij begonnen met het inventariseren van het aantal broedparen van de visdief.
Momenteel zijn er drie bezoeken gebracht aan de daken waarop de visdiefjes broeden. In eerste instantie waren op vier daken activiteiten waar te nemen. Ondertussen lijkt het erop dat op één dak de visdiefjes weer zijn vertrokken. Dit gegeven speelde vorig jaar ook. Toen waren de visdiefjes op drie daken verdwenen en nam het aantal broedparen op één dak toe. Waarschijnlijk zijn de vogels gaan clusteren en nu lijkt dat weer deels te gebeuren.

050619VisdiefjesJong visdiefje

Controles:
Tijdens de eerste controle op 8 mei troffen wij 7 nesten met eieren aan. Op 23 mei waren het aantal nesten gegroeid tot 66 stuks. Begin juni waren was het aantal nesten opgelopen tot 72 stuks. Door de aanwezige nesten van een nummer, die genoteerd staat op een plastic label, te voorzien kunnen wij de aantal ontwikkeling duidelijk registreren. Ook kunnen wij op deze manier de uitkomst van de eieren per nest vaststellen. Deze manier van werken geeft een zeer duidelijk beeld van de ontwikkelingen binnen de kolonie. Door de jonge vogels te ringen krijgen wij ook een beeld van de hoeveelheid jongen, die vliegvlug worden. Zoals het zich nu laat aanzien, halen wij wel het aantal broedparen van vorig jaar (85 stuks).