28-05-2022 Visdiefjes

Op 17 mei is er voor het eerst een bezoek gebracht aan de kolonie. Vorig jaar troffen wij op deze datum 43 nesten aan en wij waren benieuwd hoe het dit jaar zou gaan. Volgens onze waarnemingen waren de visdiefjes wat later in het seizoen gearriveerd bij de broedlocatie. Dit bleek tijdens ons bezoek ook te kloppen want wij troffen nu 13 nesten aan. Wel waren er veel visdiefjes aanwezig en dus zal het aantal nesten de komende tijd toenemen. Op andere daken hebben wij tot nu toe geen activiteiten van deze vogels waargenomen. Wel zijn wij van mening dat, wanneer de 'hoofdkolonie' druk bezet is, de latere vogels uitwijken naar andere daken. De komende weken zal dit meer duidelijkheid geven.