17-05-2013 Visdiefjes seizoen 2013

Het seizoen van de visdiefjes is begonnen. Op het bouwterrein van Bodelaeke waren ze nog niet zover. Wij troffen wel baltsende visdiefjes aan maar ze zijn nog niet overgegaan tot de eileg. Wij waren ook benieuwd hoe de stand van zaken was in Meppel. Op twee daken van bedrijven houden wij al jaren de aantallen in de gaten. Het is dus altijd weer spannend of ze ook daadwerkelijk terugkomen. Op 15 mei is er een bezoek gebracht aan beide daken. Op één dak vlogen twee visdiefjes weg maar deze hadden nog geen nest. Wel troffen wij een scholeksternest aan met 4 eieren.
Op het andere dak vlogen meerdere visdiefjes op. Wij troffen er vier nesten aan met eieren. Daar de legsels nog niet volledig waren, moeten ze deze week begonnen zijn met de eileg. Ook hier troffen we een scholeksternest aan met 4 eieren. Over twee weken zal nogmaals een bezoek gebracht worden aan beide daken om de volledige populatie in kaart te brengen.

Nest visdiefjes

Nest visdiefjes

Hasselt
Het wordt nu ook langzamerhand tijd om toestemming te vragen voor het beklimmen van de beide daken in Hasselt. Daar beide bedrijven leeg staan, is dat altijd een omslachtige procedure. Wij proberen dit in ieder geval voor volgende week te regelen.