21-04-2014 Nestkastjes controle.

Op 18 april is er een start gemaakt met het controleren van nestkastjes. Bij ons thuis hangen enkele nestkasten. Deze zijn een indicator voor de start van het controleren. Daar in een nestkast een pimpelmees al ruim een week zit te broeden, werd het dus tijd om een start te maken. Tijdens de controle van de nestkasten op de Havelterberg bleek, dat bijna alle kasten bezet waren door mezen. In de meeste nestkasten kwamen eieren voor en een gedeelte al broedende mezen. Ook troffen wij al het begin van boomklevernesten aan.
Hoe zou het dit jaar aflopen met de bonte vliegenvanger? Zijn door het zachte voorjaar de rupsen eerder dan de jongen van deze Afrikaganger? De bonte vliegenvanger is reeds in Nederland te horen.
In de nestkastjes hebben wij echter nog geen nesten van deze vogels kunnen aantreffen. Normaal gesproken zijn ze in vergelijking met de mezen ook iets later met de start van hun broedseizoen. Nu echter zijn de nestkastjes al voor 90% bezet door mezen en is er dus niet veel plaats meer voor de vliegenvangers. Wij zijn nu dus reuze benieuwd naar de ontwikkelingen van het broedseizoen van dit vogeltje. Loopt de piek van de rupsen toch nog redelijk gelijk met de jongen periode van de bonte vliegenvanger of vissen ze achter het net?

210414nestkast 12