12-05-2017 Nestkastjes

De eerste controles van de nestkastjes op de Havelterberg zijn afgerond. Opvallend waren de grote verschillen van de ontwikkelingen van de broedgevallen in de nestkasten.

 Boomklever met jongenBoomklever met jongen

Terwijl de mezen al volop zitten te broeden of dat er in veel nestkasten ook al jongen aanwezig zijn, zijn de bonte vliegenvangers beduidend later. In veel nestkasten waren ze nog bezig met het maken van hun nestjes en in een enkel geval troffen wij één of twee eieren aan. Het koude weer van de afgelopen tijd zal hier debet aan zijn. Wij zijn dan nu ook benieuwd of wij de aantallen broedende vliegenvangers halen in vergelijking met de voorgaande jaren.