22-11-2012 Nestkastjes

Vorig jaar zijn wij begonnen met het ophangen van 170 nestkastjes op de Havelterberg. Deze sluiten nu aan bij de nestkastjes in Darp, zodat wij nu een aangesloten route hebben om de kastjes te controleren. Dit gebied bestaat uit het waterwingebied van Vitens en een particuliere eigenaar. Afgelopen winter hebben de heren Marinus van Dam, Henk van der Waal en Hilbert Folkerts de nestkasten op de Havelterberg allemaal genummerd. Ook zijn er drie bosuilenkasten opgehangen.

In Oosterboer (Broekhuizen) zijn door snoeiwerkzaamheden en het kappen van houtopstand enkele nestkasten verloren gegaan. Ook waren er dit jaar enkele kastjes langs de openbare weg vernield. Nog altijd zijn er jammer genoeg mensen die het nodig vinden om de broedgelegenheid van vogels te vernielen.

Gegevens van de nestkasten in Oosterboer (Broekhuizen), die werden gecontroleerd door Henk van der Waal, Marinus van Dam en Ben Geel.

Koolmees 22
Pimpelmees 14
Bonte Vliegenvanger 8
Boomklever 1
Onbezet 16

 

 

 

 

Gegevens van de nestkasten in Darp, die werden gecontroleerd door Fred de Groot.

Koolmees 5
Pimpelmees 6
Bonte Vliegenvanger 6
Boomklever 2
Mes onbekend 3

 

 

 

 

Gegevens van de nestkasten op de Havelterberg, die werden gecontroleerd door Henk van der Waal, Marinus van Dam en Hilbert Folkerts.

Koolmees 44
Pimpelmees 44
Bonte Vliegenvanger 33
Boomklever 4
Glanskopmees 33
Onbezet 22