09-02-2015 Nestkastjes AOC Terra

De nestkastjes op de Havelterberg zijn aan vervanging toe. Deze nestkastjes waren gemaakt door leerlingen van de basisschool in Darp onder de bezielende leiding van meester Molenkamp. Nu echter zijn zij na vele jaren afgeschreven. Spechten hadden deels hun werk gedaan en vocht had ook geen positieve werking op de duurzaamheid van de nestkastjes. In eerste instantie zijn door de leerlingen ongeveer een vijftigtal nestkastjes opgehangen. Wij moesten dus hetzelfde aantal weer ophangen en evt. oude nestkasten verwijderen. Daar wij als vogelwerkgroep de voorgaande jaren veel activiteiten op scholen hadden verricht, leek het ons nu dan ook zinvol weer een school te benaderen voor het maken van nestkasten. Onze keuze viel op AOC Terra. Deze school zag het maken van nestkasten als een leuk en leerzaam project en stemde in met ons verzoek. Het maken van nestkastjes door de leerlingen heeft twee voordelen. Ten eerste betrek je de leerlingen bij de natuur en ten tweede kunnen ze hun praktische vaardigheden botvieren op het materiaal voor het maken van de kastjes.

090215Nestkastjes AOCNestkastjes AOC

Er dient natuurlijk wel een strak toezicht aanwezig te zijn bij de fabricage van de nestkasten. Jaren geleden zijn wij begonnen met het maken van nestkasten op lagere scholen. De eerste school zal nooit vergeten worden. Daar wij nog moesten ervaren wat de leerlingen qua handvaardigheid nu wel of niet aankonden, gaven wij de leerlingen veel vrijheid in het ontwerp van de nestkasten. Dit gaf zeer verrassende resultaten te zien. Nestkastjes werden voorzien van enkele invliegopeningen omdat volgens de uitleg van enkele leerlingen dit diende voor airco tijdens warme dagen. Andere leerlingen vonden dat meerdere gaten in een nestkast kon dienen voor het bezoek van meerdere vogels tijdens het broeden. Toen wij een leerling er op attendeerde, dat een invliegopening in de bodem van het nestkastje absoluut niet kon, werd door de leerling de oplossing aangedragen het nestkastje dan op de kop maar aan de boom op te hangen. Ook sommige ontwerpen van nestkasten gaf verrassende resultaten te zien. Als Rietveld nog geleefd zou hebben, had hij deze ontwerpen als zeer creatief betiteld. Ook het schilderen van nestkasten was een openbaring. Niet alleen de nestkasten werden voorzien van een verflaag. Diverse Hulken (de nestkastjes werden van groene verf voorzien) hielden zich bezig met het schilderen en ook hier werd er zeer creatief omgesprongen met de schilderstaak. Door aanleiding van dit schilderswerk zou Mondriaan zijn steil drastisch hebben veranderd. Alleen denken wij wel dat bij thuiskomst van de leerlingen de ouders de uitbarsting van de creativiteit niet geheel konden delen met hun kroost.