28-06-2021 Bijeneters

Vorig jaar zijn wij begonnen met bijeneters te voorzien van geolocators. Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vogelbescherming.
Zo langzamerhand kunnen wij de balans opmaken van de broedgevallen van deze zeer kleurrijke vogels. Op zeker twee locaties in Limburg komen broedgevallen voor en één locatie moet nog worden onderzocht. Op 16 juni is er een bezoek gebracht aan twee locaties. Op één locatie komen twee broedparen voor. Op de andere locatie, waar ze al jaren broeden, zijn twee broedlocaties vastgesteld. In een ander gedeelte van het gebied komen nu bijeneters voor. Wij hebben hier 6 bijeneters waargenomen. Hun broedlocatie is echter nog niet vastgesteld. Ook werden er nog parende vogels waargenomen. Het zou dus kunnen zijn dat deze nog moeten beginnen aan hun broedseizoen. Wij kunnen wel stellen dat in dit gebied minimaal 5 broedparen voorkomen. De teller van het aantal broedgevallen in Nederland staat nu dus op minimaal 7.

In weer een ander gebied kregen wij meldingen binnen van de aanwezigheid van 12 bijeneters. Deze hielden zich gedurende bijna 3 weken op in een bepaald gebied. Je zou dan denken dat ze hier wel zouden beginnen met het maken van hun nesten. Enkele Limburgse vogelaars hebben het hele gebied afgezocht maar de bijeneters zijn hier verdwenen. Waar deze zijn gebleven is tot op heden een vraag.