19-05-2015 Bijeneters

Met de weersomstandigheden, die voor het vestigen van bijeneters nodig zijn, wil het niet vlotten. Al een paar weken hebben wij te lage temperaturen. Deze ontwikkelingen staan het vestigen van bijeneters in de weg. Deze vogels, die goede weersomstandigheden nodig hebben om zich te vestigen in Nederland, zijn tot op heden mondjesmaat waargenomen. Een groep van 10 exemplaren heeft zich een paar dagen opgehouden in de buurt van Bloemendaal. Later werd deze groep waargenomen bij Schoorl om vervolgens door te trekken in noordelijke richting. Waarschijnlijk via de Nederlandse Waddeneilanden naar het oosten richting de Duitse Waddeneilanden of Denemarken. Ook de komende dagen zijn de omstandigheden niet optimaal. Te lage temperaturen en neerslag zijn de vooruitzichten. Wij gaan er toch vanuit dat het weer beter zal worden en dat er wat later in het seizoen toch nog wat bijeneters besluiten om in Nederland te gaan broeden.