04-04-2016 Verkorte vertaling bijeneter verslag 2015 van de Deutschen Ornithologen-Gesellschaft

Het jaar 2015 was voor de Bijeneters een succesvol jaar. Tot nu toe staat de teller voor Duitsland op 1477 broedparen. Dit is een toename met 15 % in vergelijking met 2014. Over de deelstaten zijn geen noemenswaardige veranderingen te melden. Sachsen-Anhalt is nog steeds koploper met 600 broedparen, gevolgd door Baden-Württemberg (459 broedparen) en Rheinland-Phalz (207 broedparen). Ook in Sachsen heeft de bijeneter met vermoedelijk 100 broedparen zich waarschijnlijk definitief gevestigd.

Buiten dat de aantallen broedparen van de Bijeneter een toename liet zien in de drie kerngebieden, hebben ze zich ook in volledig nieuwe gebieden gevestigd.

Uit de deelstaten Saarland, Hamburg, Berlijn en Bremen waren geen broedgevallen bekend. In Schleswig-Holstein broedden twee paren, in Mecklenburg-Vorpommern 1 broedpaar en in Hessen, waar in 2014 de eerste twee broedgevallen werden ontdekt, nam het aantal in 2015 tot 7 broedparen toe. Het bestand in Thüringen geeft een langzame stijging te zien. In Nordrhein-Westfalen broedden 8 paren. Brandenburg gaaf een stijging te zien van 9 broedparen in 2011 tot 23 in 2015. Een duidelijke toename gaf Niedersachsen te zien. Totaal broedden er 20 paren. Opmerkelijk is dat er 9 paren aan de kust gebroed hebben. Zijn dit de vogels die op de Nederlandse Waddeneilanden zijn gezien? Zoals wij al eerder vermeld hebben, lijkt het dat de groepen Bijeneters, die op de Waddeneilanden en het Lauwersmeergebied worden waargenomen, hun trektocht in oostelijke richting vervolgen. Dit zou de broedgevallen aan de Duitse kust en zelfs Denemarken kunnen verklaren.

Niet alleen uit Duitsland was er goed nieuws. Samengevat was het voor Midden, West- en Noord Europa een bijzonder goed jaar geweest voor de Bijeneters. In Engeland broedden twee paren en in België één paar. In beide landen zijn broedgevallen nog zeldzaam. Zoals jullie hebben kunnen lezen had Nederland een record van twaalf broedgevallen. Leuk te vermelden is dat Denemarken voor het eerst acht broedparen had op twee verschillende locaties. Zelfs op Het Zweedse eiland Ӧland broedden 4 paren.

In Zwitserland waren de gegevens nog niet aangeleverd. Maar tussen 2010 en 2014 hebben de aantallen broedparen zich verdubbeld tot 66. Dezelfde ontwikkeling deed zich voor in Oostenrijk. Buiten Burgenland en Niederösterreich om nam de populatie in Kärnten en Oberösterreich in 2010 met 4-8 broedparen toe tot 61 broedparen in 2015.

Samengevat was 2015 een zeer goed jaar voor de bijeneters. Gunstige weersomstandigheden met weinig neerslag en veel zon is vanaf eind juni tot begin augustus (jongenfase) een basis voor een succesvol bijeneter jaar.

Momenteel wordt er nu samengewerkt met natuurlijk de Duitse coördinatoren, Oostenrijk, Zwitserland, België en Denemarken. Tot op heden ontbreekt nog samenwerking met Oost-Europese landen. Het is wenselijk om ook deze landen erbij te betrekken.

Door samenwerking met de Noord-Europese landen wordt een duidelijk beeld verkregen van de uitbreiding van broedgebieden in noordelijke richting van de Bijeneters.

Zie www.bijeneters.nl voor aanvullende informatie.