07-05-2012 Bijzondere waarneming.

Donderdagmiddag kregen wij van René Koster een wel zeer bijzondere melding van het voorkomen van een vogel in het Staphorsterveld. Het betreft een hop. Deze vogel, voorkomend in Zuid Europa, is een pionier. Daar wij slechts één hop hebben kunnen waarnemen kunnen wij niet stellen dat deze vogel hier ook overgaat tot broeden. Misschien trekt hij verder naar andere oorden. Wij zullen dan ook deze vogel nauwlettend proberen te volgen.

Evenals de bijeneter verlegt hij zijn grenzen naar het noorden. Vorig jaar waren er voor zover wij weten, slechts één broedgeval van de hop in Nederland. De bijeneter had vier broedgevallen in onze regio. De opwarming, al zou je dit voorjaar anders denken, heeft gevolgen voor diverse vogelsoorten. Zoals al eerdere berichtgevingen zullen er soorten verdwijnen en zullen exoten zich vestigen in Nederland.

Hop

De Hop. (Foto René Koster)