2012-05-13 Scholekster 2012

Steeds meer zie je in steden en dan vooral industrieterreinen op platte daken van bedrijven scholeksters. Deze daken zijn meestal bedekt met grind en mos en bieden op deze wijze vooral veilige broedgelegenheid voor o.a. scholeksters. Onlangs hebben wij een bezoek gebracht aan zo’n dak. In eerste instantie was het de bedoeling om te kijken of de visdiefjes al waren overgegaan tot de eileg maar dat was nog niet het geval.

Dit bezoek ging met luidruchtige begeleiding van een scholekster gepaard. In het grind troffen wij zijn nest aan. Even een foto en weg wezen. Over een paar weken zijn de eieren uitgekomen en worden de jongen gevoerd door hun ouders. Deze brengen het voedsel aan zodat de jongen zelf niet hun voedsel moeten zoeken, dit in tegenstelling tot de andere weidevogels. Deze jongen moet zodra ze geboren zijn zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Vandaar dat de scholekster als enige weidevogel of kustvogel gebruik maakt van platte daken.

scholeksternest

Nest van een scholekster