28-06-2021 IJsvogels

Het aantal broedgevallen van de ijsvogeltjes is evenals de uilen sterk teruggelopen. Voor zover bij ons bekend hebben wij in onze omgeving slechts één broedpaartje. Op twee, bij ons bekende locaties, waar de voorgaande jaren ijsvogeltjes hebben gebroed, komen ze niet meer voor. Ook hier zal de korte winter de oorzaak zijn geweest van de achteruitgang van deze vogels.