28-06-2021 Scholeksters

Al jaren broeden er scholeksters op platte daken die voorzien zijn van grind. Het broedsucces van deze scholeksters is veel groter dan op het platte land. Predatie door vos, marter en tal van andere predatoren zorgen ervoor dat de nesten van bodembroeders zwaar te lijden hebben. Platte daken zijn voor deze predatoren niet toegankelijk. Dit verklaart dat de scholeksters, die op daken broeden, veel meer kans hebben om hun jongen groot te brengen. Deze foto kregen wij opgestuurd van een bewoner, de heer René Staal, die is gemaakt op een dak aan de Rembrandtlaan waar de scholeksters op het dak nu jongen hebben.

280621scholekster