Jaarverslag 2023

In tegenstelling tot voorgaande jaren krijgen onze donateurs en vrijwilligers geen gedrukt exemplaar van het jaarverslag in de bus. Maar in plaats daarvan ontvangen zij een unieke verjaardagskalender. Het jaarverslag blijft natuurlijk wel gewoon beschikbaar op onze website.

De uilenpopulatie heeft zich in 2023 hersteld ten opzichte van de voorgaande twee jaren en dat is goed nieuws. Maar met de visdiefjes en de weidevogels was het dit jaar in het algemeen minder goed gesteld. Details lees je in het jaarverslag, hier.

Op de cover van het jaarverslag staat onderstaande foto. Geen kannibalisme, ook geen onfortuinlijk ongeluk, maar een oeverzwaluw die zijn jongen aan het voeren is. Luchtacrobatiek in optima forma!

Oeverzwaluwen worden gevoerd