Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was voor Vogelwerkgroep Vliegvlug een bijzonder jaar. En niet in de laatste plaats vanwege het 25-jarig bestaan van onze vrijwilligersorganisatie. Een jubileum dat luister werd bijgezet door de officiële opening van de oeverzwaluwwand in Meppel. Je leest daar meer over in ons jaarverslag, naast natuurlijk nog andere wetenswaardige zaken en gebeurtenissen van dit bijzondere jaar.

Voor het jaarverslag, klik hier.