2-1-2020 Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was voor onze vogelwerkgroep wederom een druk jaar. Buiten onze normale activiteiten zoals weidevogels, uilen, zwaluwen, visdiefjes, nestkastjes etc. kregen wij ook te maken met vele andere activiteiten. Alleen door hulp van onze vrijwilligers kunnen wij ook daadwerkelijk steun verlenen aan diverse projecten. Actieve mensen, die zich willen inzetten voor de natuur zijn een vereiste. Natuurlijk brengen wij ons dankwoord uit aan al deze mensen die ons ook het afgelopen jaar weer hebben geholpen en ondersteund.

Het Jaarverslag 2019 van VWG Vliegvlug staat weer in de Jaarverslagen link onder de menutab "Algemeen".
Het bestuur wenst alle donateurs en vrijwilligers fijne feestdagen en een gezond 2020 toe.