22-12-2019 Jaarverslag Werkgroep Bijeneters Nederland 2019

Bijeneter niet meer weg te denken als broedvogel in Nederland.

Alle gegevens die door de Werkgroep Bijeneters Nederland zijn verzameld uit de broedlocaties worden jaarlijks gerapporteerd in een jaarverslag. In dit jaarverslag vindt u de resultaten over de broedaantallen, de spelende weersomstandigheden ten tijde van de aankomst tot het uitvliegen van de nestjongen.

Cover jaarverslag bijeneters 2019

Dit jaar kreeg de Werkgroep Bijeneters Nederland weer de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de voedselecologie van de Bijeneter. Hierbij zijn de prooiresten van een nest uit 2017 en 2018 verzameld. Daarnaast zijn 30-50 braakballen verzameld die door de bijeneters in 2018 zijn geproduceerd bij een slaapboom.

Zo langzamerhand is de Bijeneter in Nederland als broedvogel niet meer weg te denken. Na de droge zomer in 2018 met een hoog aantal vliegvlugge jongen werd dan ook met veel verwachting naar het broedseizoen 2019 uitgekeken. Uiteindelijk bleken alle broedgevallen in 2019 zich te bevinden in Limburg en het Duitse grensgebied.

 

Het volledige jaarverslag 2019 is nu te lezen op de site.