1-12-2016 Jaarverslag 2016.

Het jaar 2016 was voor onze vogelwerkgroep een druk jaar. Buiten onze normale activiteiten zoals weidevogels, uilen, zwaluwen, visdiefjes, nestkastjes etc. kregen wij ook te maken met andere activiteiten. In samenwerking met Landschapsbeheer worden wij zijdelings betrokken bij het project Streekbeheer van de gemeente Meppel.
Ook de samenwerking met Vitens gaf een onverwachte wending aan de activiteiten van de vogelwerkgroep. Kortom kunnen wij samenvatten dat er altijd kansen liggen om de natuur een handje te helpen al kunnen wij die activiteiten niet altijd voorspellen. Het is voor ons echter wel belangrijk om deze kansen te benutten. Alleen door hulp van onze vrijwilligers kunnen wij ook daadwerkelijk steun verlenen aan diverse projecten. Kortom zijn actieve mensen, die zich willen inzetten voor de natuur, een vereiste. Natuurlijk brengen wij ons dankwoord uit aan deze mensen.

Het jaarverslag van Vliegvlug staat weer onder  Jaarverslagen links in het menu naast dit artikel.
Het bestuur wenst alle donateurs en vrijwilligers fijne feestdagen en een gezond 2017 toe.